Projectfases

Het project bestaat uit de volgende fases:


Fase1 : Verzamelen van eetbare paddenstoelen op het terrein

Het veldwerk bestaat erin om op een systematische manier alle potentiële soorten van eetbare paddenstoelen te inventariseren.
Elk gevonden specimen krijgt een identificatienummer, wordt (nadien) gefotografeerd en dan zorgvuldig geoogst. Het specimen wordt beschreven met behulp van de standaard methodologie van Eyi et al (2011). Nadien wordt het gedroogd en bewaard als herbariumstaal, voor  microscopische onderzoek en latere identificatie.


Fase 2 : Praktijkopleiding voor de rangers (bewarkers) van het plaatselijke park en het lokaal ondersteunende personeel. 


De rangers zullen de mycologen begeleiden tijdens het inzamelen van paddenstoelen.  Ze vergaren op deze manier kennis, die hen nadien zal helpen bij het identificeren en beschrijven van hun ingezamelde materiaal.


Fase 3 : Isolatie van schimmelstammen


De vruchtlichamen van schimmels (de paddenstoelen zelf of wetenschappelijk de sporoforen) wordenn geïsoleerd uit de stammen en zorgvuldig behandeld in een steriele omgeving. De verse sporoforen worden met steriele  instrumenten versneden , een klein staal van ongeveer 30mm³ van het schimmelweefsel wordt onmiddellijk verwijderd en op een geschikt kweekmedium in een petrischaal geplaatst. Het mycelium (schimmeldraden of zwamvlok) wordt regelmatig getransplanteerd om besmetting door andere schimmels te voorkomen en zuivere stammen te bekomen.

Fase 4 : Identificatie van de herbariumspecimens


Alle in het veld verzamelde herbariumspecimens worden grondig onderzocht door de mycologen van de Plantentuin Meise. De macro- en microscopische eigenschappen van elk staal worden opgenomen en vergeleken met identificatieliteratuur. Wanneer de kenmerken van een ingezameld specimen niet overeenkomen met een reeds beschreven en geregistreerde soort (www.indexfungorum.org), is het waarschijnlijk een nieuwe soort voor de wetenschap, dit zal dan ook  als zodanig zal worden gepubliceerd.


Fase 5 :  Kweekproeven

In het laboratorium van Kigali Farms, zullen stalen van schimmelstammen worden vermenigvuldigd op graanproducten (drie opeenvolgende generaties), net zoals in de commerciële kweek. De 3e generatie mycelium (G3) wordt vervolgens geïnoculeerd op verschillende kweekbodems om zo de reactiviteit van de stammen en hun groeipotentieel te  testen.


Fase 6 : Publicatie in internationale tijdschriften

De resultaten van dit R&D project (Research & Development) worden voor publicatie aangeboden  aan internationale vaktijdschriften. In het kader van deze studie verwachten we dat er nieuwe soorten ontdekt zullen worden. Deze soorten zullen beschreven worden in taxonomische tijdschriften van hoog niveau..


Fase 7 : Productie van educatief materiaal om de lokale gemeenschap te informeren.

Educatieve materialen (bv. affiches) over eetbare paddenstoelen van Rwanda worden aan het einde van het project gemaakt om te verdelen in Rwandese scholen en instellingen die actief bezig zijn met de bescherming van de natuur in de regio. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten